Wykładowca
Michał Barbaruk

Kraj:
Polska

Szkoleniowiec ProFi Fitness School

Michał Barbaruk to dyplomowany terapeuta ruchowy osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, oddany pasjonat sportu i muzyk. Na co dzień usprawnia ludzi poprzez świadomą pracę z ciałem przedstawiając zależności między sferą emocjonalną i fizjologiczną. W swojej profesji pełni rolę przewodnika starając się edukować podopiecznych tak, aby odbudować w nich naturalne mechanizmy autoregeneracji. W ramach poszerzania świadomości ludzi na temat ich własnego ciała realizuje się jako instruktor sportów ekstremalnych oraz szkoleniowiec holistycznego podejścia do ćwiczeń programu Myover40.

Kursy szkoleniowca