MYOVER40
myover40®
Cena kursu z egzaminem

Cena:
480,00 zł

  TERMINY SZKOLENIA
 • Opis programu myover40

  Program został opracowany przy współpracy doświadczonych, najlepszych specjalistów w dziedzinie fitness, trenerów z wieloletnią praktyką.

  Jest jedynym programem treningowym, w którym zawarto zróżnicowane techniki automasażu i ucisku, mobilizacji, pracy nad odpowiednią aktywacją układu nerwowego oraz wzmocnieniem struktur mięśniowo-powięziowych po to, by uzyskać balans strukturalny w ciele człowieka wspomóc prawidłowe wzorce ruchowe bazujące na płynnej koordynacji nerwowo-mięśniowej.

  Pełen program dostosowany jest do nauczania w 60-minutowych lekcjach, z możliwością wykorzystania poszczególnych jego części, w celu dopasowania do wymaganego czasu treningu (np. 45min., 50min., 55min.) lub wykorzystywania w treningu personalnym.

   

  Program myover40 – koncepcja w skrócie:

  Zajęcia myover40 w nowatorski i przemyślany sposób, podzielone są na 3 części, wg poniższej struktury: 

  Część pierwsza:

  Propriocepcja

  Pobudzenie układu nerwowego centralnego i obwodowego

  Elementy treningu powięziowego

  Część druga:

  SMR (auto rozluźnianie) ( 18 min w każdych zajęciach )

  Część trzecia:

  Część właściwa zajęć. Aktywna praca nad mobilnością, odpowiednim wzmocnieniem struktur mięśniowo-powięziowych i synchronizacją pracy odpowiednich segmentów ciała

  Składa się z pięciu 5-minutowych sekwencji, skupiających się na częściach ciała, które wymagają większego nakładu pracy, na pełnych zakresach ruchach w stawach, które są najbardziej wymagające, problematyczne dla ludzi, a zarazem najbardziej potrzebne.

   

  Każda klasa zaprojektowana jest na 6 tygodni pracy (co 6 tygodni nowa lekcja) tak, aby zmaksymalizować efekty ćwiczeń, dzięki czemu w sposób ciągły zauważa się postępy u podopiecznych, zwłaszcza bardzo szybką poprawę mobilności.

  Nasze roczne obserwacje wdrożenia regularnej praktyki treningu myover40 u ludzi, pokazały jak spektakularne wyniki maja nasi podopieczni.

   

  Dla instruktora myover40

  Akredytowany Instruktor otrzymuje pakiet zestawu ćwiczeń, specjalnie opracowanych dla danej grupy wiekowej wraz z video i muzyką dostosowaną do charakteru ćwiczeń.

  Dodatkowo akredytowany Instruktor otrzymuje zestaw narzędzi marketingowych wraz z pakietem materiałów promocyjnych.

   

  Dla kogo jest ten kurs?

  myover40® jest kursem kierowanym do Instruktorów Fitness, Trenerów Personalnych, Instruktorów Siłowni oraz Instruktorów Pilates, Jogi, Fizjoterapeutów i Rehabilitantów ruchowych.

   

  Uprawnienia uzyskane po pozytywnym ukończeniu kursu i egzaminu:

  Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się tytułem: myover40 Instructor.

  Myover40 Instructor ma prawo do:

  - posługiwania się logo myover40 w ustalonym zakresie

  - prowadzenia zajęć pod nazwą myover40 w dowolnych miejscach (m.in.: kluby fitness, centra zdrowia, ośrodki wypoczynkowe i rehabilitacyjne, hotele, zajęcia indywidualne itp.)

  - korzystania z platformy myover40.pl , myover40.com, tpmobility.com

  - do udziału w nagraniach filmów na platformę myover40.pl

  - do korzystania z materiałów edukacyjnych, promocyjnych i narzędzi marketingowych myover40.

   

  Wymagania dla uczestnika kursu:

  Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji przez REPs lub inne właściwe instytucje weryfikujące uprawnienia (oraz ukończenie 18 r.ż.)

  Warunkiem uzyskania uprawnień Instruktora programu Myover40® jest posiadanie akredytacji REPs Polska na poziomie EQF3 (Instruktor Fitness, Instruktor Siłowni) lub EQF4 (Trener Personalny).

  Czas trwania 9h ( w tym 8h zajęć teoretyczno-praktycznych)

  Cena szkolenia 480 złotych. 

  Najbliższe szkolenia

  Wrocław 16.01.2021.

   

  Nasi szkoleniowcy:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach myover40 jest ukończenie 18 roku życia oraz podstawowe kwalfikacje fitness.

Powitanie i zapoznanie z uczestnikami.

 

Anatomia i fizjologia.

Zmiany, które zachodzą w danych układach z upływem lat.

Zalecenia i przeciwskazania.

 

Propriocepcja.

Definicja.

Zaburzenia, kompensacje.

Przykłady.

 

Mobilność i gibkość.

Definicja “mobility “ i “flexibility”, ich różnice.

Przykłady.

Niebezpieczeństwa płynące z zaniedbania mobilności.

Stawy i ruchy w nich.

Odpowiednie pozycje wyjściowe.  

Ustawienie ciała podczas wzmacniania i w stretchingu statycznym.

 

Powięź

Czym jest powięź ?

Funkcja, objawy zaburzeń powięziowych.

Czemu służy trening powięziowy i dla kogo jest przeznaczony.

Anatomia i biomechanika głównych łańcuchów powięziowych wraz z przykładami ruchowymi.

Główne zasady w treningu powięziowym.

Łańcuchy powięziowe w ruchu. 

 

Punkt spustowy / SMR (autorozluźnianie) automasaż

Co to jest punkt spustowy.

Jak przygotować się do terapii punków spustkowych ?

Automasaż - korzyści i przeciwwskazania 

Istota automasażu i recepta na trwałe efekty.

Automasaż - terapia holistyczna

Techniki automasażu.

Praktyka SMR

 

Master class

Praktyka.

Omówienie lekcji.

Rożne rozgrzewki, z czego wynikają różnice.

Koncepcja i budowa piątek.

Omówienie “5” na przykładzie każdego stawu.

Lekcja w Klubie Fitness i w treningu personalnym.

Przykłady pełnych lekcji i warianty ich kreowania.

Użycie  elementów Myover40 w innych treningach grupowych i indywidualnych.

 

Najczęstsze dolegliwości i ograniczenia ruchowe.

Ograniczenia ruchowe i dolegliwości wynikające z siedzącego trybu życia.

Ograniczenia wynikające ze zmian w aparacie  ruchu i systemie nerwowym związanych ze starzeniem się (i ich częsty związek z brakiem ruchu).

Ograniczenia wynikające z błędów treningowych i wykonywania ćwiczeń, bez uprzedniego przygotowania zakresów ruchów w stawach (na przykładzie przysiadu, wyciskania nad głowę, stania na rękach).

 

Podstawy Biznesu i Marketingu dla programu myover40.

Wzory programu i względy bezpieczeństwa dotyczące pracy ze starszymi ludźmi w treningu indywidualnym i grupowym.

Korzyści płynące z programu - dla kogo jest przeznaczony.

Ustalanie celów i sposoby sekwencjonowania, planowania zajęć.

Względy bezpieczeństwa w pracy ze starszymi klientami w związku z ograniczeniami ruchowymi i zmianami w systemie nerwowym (modyfikacje pozycji, użycie akcesoriów wspomagających).

Umiejętności coachingowe i komunikacyjne, kontakt z podopiecznym.

Rola trenera: budowanie raportu, poczucia bezpieczeństwa i komfortu, motywacja, “holding space”

Język inkluzywny.

 

Omówienie programu myover40  - misja i wizja programu myover40

Jak powstał program - kto go stworzył i co zainspirowało twórców.

Wizja programu - jego cele, do kogo jest kierowany, korzyści.

 

Pytania i odpowiedzi / podsumowanie

Warunki przystąpienia i zdania egzaminu:

 1. Obecność na kursie - 100%.
 2. Zarejestrowanie się na stronie www.myover40.com w celu przystąpienia do egzaminu - egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

- część teoretyczna: 16 pytań MCQ (pytania wielokrotnego wyboru) – do zaliczenia wymagane jest 75% poprawnych odpowiedzi. Egzamin odbywa się w trybie online i może zostać podjęty przez kursanta w dowolnym czasie, jednak nie później, aniżeli w ciągu 1 miesiąca od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej i 3 miesięcy od zakończenia kursu. Link do egzaminu dopuszcza tylko 1 próbę, a w przypadku niezaliczenia egzaminu należy ponownie aplikować o egzamin;

- część praktyczna: kursanci nagrywają i wysyłają 30-minutowy film pokazujący umiejętność prowadzenia zajęć.  Film musi zostać przesłany w ciągu 1 miesiąca od uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Dopuszcza się trzykrotne podejście do egzaminu praktycznego.

myover40® jest kursem kierowanym do Instruktorów Fitness, Trenerów Personalnych, Instruktorów Siłowni oraz Instruktorów Pilates, Joga, Fizjoterapeutów i Rehabilitantów. 

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem z egzaminu uprawnia do otrzymania akredytacji REPs Polska na poziomie EQF4 Active Senior. 

 

uprawnienia

Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się tytułem: myover40 Instructor otrzymujac odpowiedni certyfikat  

Myover40 Instructor ma prawo do:

 - posługiwania się logo myover40 w ustalonym zakresie

 - prowadzenia zajęć pod nazwą myover40 w dowolnych miejscach (m.in.: kluby fitness, centra zdrowia, ośrodki wypoczynkowe i rehabilitacyjne, hotele, zajęcia indywidualne itp.)

 - korzystania z platformy myover40.pl , myover40.com, tpmobility.com

 - do udziału w nagraniach filmów na platformę myover40.pl

 - do korzystania z materiałów promocyjnych i narzędzi marketingowych myover40.

over40.

Cena szkolenia 480 złotych.

 

Najbliższe szkolenia

online LIVE